1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
  2. Deney tasarlama ve yapma yeteneğinin yanı sıra, verileri analiz etme ve yorumlama.
  3. İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
  4. Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi.
  5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme yeteneği.
  6. Mesleki ve ethik sorumlulukları anlama.
  7. Etkili iletişim yeteneği.
  8. Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
  9. Hayat boyu öğrenme ile ilgili beceri ve ihtiyaçları karşılamak.
  10. Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
  11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi.

Başa Dön