a)    Aktif  Projeler

 • Yılmaz S., Şen, G., Tama, Y.S. Deprem Bilim Okulu III, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 213B590, 2014-...
 • Yildirim Y., Eren A., Asfalt Kaplamalar için Koruma Amaçlı Çatlak Kaplama Malzemesi Şartnamesi ve El Kitapçığı Dökümanlarının Geliştirilmesi, Karayoları Genel Müdürlüğü, Ar-Ge Projesi, 2013-…
 • Yılmaz S., Arslan, T., Çekme Etkisindeki Güçlendirme Ankrajlarında Grup Etkisinin İncelenmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-BAP, 2013-2-FMBP-36, 2013-...
 • Eren A., Yıldırım, Y., Asfalt Kaplamalar için Koruma Amaçlı Çatlak Kaplama  Malzemelerinin Performanslarının Değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi-BAP, 2013-… 

b)    Tamamlanmış Projeler

 • Yılmaz S., Deprem Bilim Okulu II: Köy Öğretmenleri Depreme Dayanıklı Bina Yapıyor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 111B197, (2011)
 • Yılmaz S., Deprem Bilim Okulu, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, 110B072, (2010-2011)
 • Ozbayoğlu A.M., Ozbayoğlu M.E., Osgouei R.E., Sorgun M., Yuksel H.E., TÜBİTAK- MAG 108M106 ‘’Gaz Sıvı Karışımlı Sondaj Akışkanlarının Kesinti (kırıntı) Taşıma Özelliklerinin Tayini’’, (2008-2011)
 • Yılmaz S., Dış Perde Duvar İle Güçlendirme Yönteminde Ankraj Uygulamalarının Deneysel Olarak Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, 107M572, (2008-2010)
 • Yılmaz S., Ekim 2007 Çameli Depremi Hasarlı Yığma Yapı Envanteri Oluşturulması, TÜBİTAK Projesi, 108M408, (2008-2009)
 • Gökkuş U., Eren A., Sınır B.S., TÜBİTAK Proje No: 106M427  “Visko-Elastik Mesnetlenmiş Askıdaki Deniz Borularının Etrafında Oluşan Düzenli Dalga Kökenli Akışın  Non-Lineer Dinamik Analizi “, (2006-2009)
 • Yılmaz S., Yığma Yapıların Lastik Şeritlerle Güçlendirilmesi, TÜBİTAK Projesi, 106M116, (2006-2008)
 • Yıldırım Y., Texas Pavement Preservation Center 2005-2009” , Texas Department of Transportation, Associated General Contractors, Foundation for Pavement Preservation, (2005-2009)
 • Ozbayoglu M.E., Saasen A., Sorgun M., Svanes K., STATOIL ASA – ODTÜ “Su ve Petrol Bazlı Çamurların Kuyu Temizleme Performansı”, Deneysel ve Teorik Çalışma, No: 4501007879, (2005-2008)
 • Yılmaz S., Leonardo da Vinci Project “Innovative training system based on e-learning contents for the sectors of Prevention, Civil Protection,  Safety and Security of Citizens and Patrimony”, Contract number: Pt/05/B/P/PP-159150, (2005-2007)
 • Gündüz L., "Depreme Dayanıklı Pomzadan Hafif Beton Üretimi Projesi", TÜBİTAK-TİDEB 990162 No lu Proje, Üniversite-Sanayi (Soylu Endüstriyel Mineraller A.Ş.) İşbirliği Projesi, (2000-2001)
 • Yıldırım Y., “Long Term Research on Bituminous Coarse Aggregates”, Texas Department of Transportation and FHWA, (2000)
 • Gündüz L., "Bims den Mamul Hafif Yapı Elemanları İçin Hazır Hafif Harç, Hazır Hafif Sıva ve Hazır Akustik Sıva Üretimi Projesi", TÜBİTAK-TİDEB 0442 Üniversite - Sanayi (ISBAŞ A.Ş.) İşbirliği Projesi, (1996 – 1998)
 • Gündüz L. "Pomza (Bims) dan Mamul Hafif Yapı Elemanlarının Ürün Kalitelerinin Yükseltilmesi ve Yeni Ürün Normlandırılması", TÜBİTAK-TİDEB 0338 Üniversite - Sanayi (ISBAŞ A.Ş.) İşbirliği Projesi, (1995 – 1996)
 • Gündüz L. "Computer Aided Design of Complex Orebodies", The Research carried out as part of a Commission of the European Communities Raw Materials and Recycling Programme Sponsored Project, Grant No s MA1M-0088-C(H) and MA2M-0055 D), (1991-1993)
 • Gündüz L. "The Technical Investigations and the Modelling of Currighinalt Gold Mine, Northern Ireland", The Research carried out as part of a Commission of the European Communities Raw Materials and Recycling Programme Sponsored Project, Grant No s MA1M-0078-C(H) , (1990-1992)
 • Gündüz L., "Development of a Cut-and-Fill Mining in Hard Rock Without Use of Explosives", The Research carried out as part of a Commission of the European Communities Raw Materials and Recycling Programme Sponsored Project, Grant No s MA1M-0076-C(H) and MA2M-0043 D, (1989-1991)

 


Başa Dön